Euskara Mankomunitatearen estatutuetan, helburuak aipatzen dituen artikuluan, honela dio hitzez hitz: “Udaletan eta bere menpeko atal eta zerbitzu guztietan euskararen erabilera normalizatzea”. Udalen baitan eta haien eguneroko jardunean euskararen erabilera normalizatzea, beraz, egiteko garrantzitsu eta saihestezin bat da.

Erronka horri aurre egiteko hainbat neurri eta urrats eman da Mankomunitatea osatu zenetik. Horietako bat, garrantzitsua oso, UEMAko kide diren udalek egin dutena da: euskararen erabilera plana onartzea eta gauzatzea.